001-234-567-8910

5th Avenue Madson, NY758, USA

Get Update on our recent Gadgets & Tabs

Add this

Add this

Web Design Agency Nigeria https://www.ads54.com/ad/a/10595_4daf76b52369930

Add this

Website Value Calculator - Domain Worth Estimator - Buy Website For Sales

Add This

[KUNYA] KONA-GARI SUNA FUSKANTAR HADARI.Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda
yace yaku bayina wadanda sukayi barna ada kada ku
cere tsammani daga rahaman Allah domin Allah ‘yana
gafarta zunubi gaba daya.
 Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon
tsira wanda yace dukkan al’ummata Allah ‘yana
gafarta musu zunubbansu saidai masu futo-na-futo da
Allah.


Bayan haka yauma kamar kullum na shigo wannan
maktabar tamu wanda muka sake mata suna da
shawakat li nashriddiniyyat domin in tunatar da
‘’yan uwa ‘’yan mata kona-gari akan wani abu mai
muhimmanci wanda yake da hadari a rayuwansu wato
shine bakin mutanne don haka ya ku ‘’yan mata ku
matso kusa ku bani aron kunnuwan ku.

 Ya ku ‘yan mata kona-gari ina so in tunatar daku da
wani hadisi guda daya wanda annabi s.a.w. yake cewa
dukkan al’ummata Allah ‘yana musu rangome amma
banda wadanda suke wa Allah da manzonsa da sauran
muminai barambaran.


 Wato sanin cewa babu wanda baya kuskure
a Duniya indai dan Adam ne shi har ni mai
maganan ma wallahi ba mamaki ina da laifinda
gwara wanda nakeyiwa nasiha dinma to amma abinda
Allah yake so shine in kayi laifi ka yarda cewa kayi
laifi sannan kuma kayi istigfari ka koma ga Allah.

sannan kuma ka daina nuna laifinka a zahiri ta yadda
baka jin kunya kowa domin hakan futo-na-fitone da
Allah da manzonsa.
 Don hakanema annabi s.a.w. yace dukkan wanda
yake laifi amma kuma yana jin kunya yana boyewa to
a daina fallasa asirinsa amma kuma dukkan wanda
yake laifi sannan kuma yana fitowa fili baya jin
kunyan kowa annabi s.a.w. yace wannan bashi da wata
alfarma don an fadi laifinsa ko an zagesa.

 A wani
hadisinma annabi s.a.w. yake cewa kunya tana daga
cikin imani a wani hadisin kuma yake cewa indai baka
d a k u n y a t o k a y i a b i n d a k a g a d a m a .

To hadisinda muka kawo da farko cewa annabi yace
dukkan al;ummata ana musu rangome amma banda
masu nuna laifinsu a zahiri sai malamai sukace to me
annabi yake nufi da wannan Magana sai suka bada
amsa kamar haka:-
Da farko sukace saboda dukkan wanda yake nuna
sabon allansa a zahiri to kamar yana fito-na-fito ne da
Allah don haka Allah yake fushi da shi sosai .

Na biyu kuma sukace duk wanda yake nuna sabon
Allansa a zahiri to wasu zasu iya koyan wannan sabon
a wajensa ta yadda koda shi ya tuba ya bari ko ya
mutu duk lokacinda wanda ya koya a wajensa yayi
wani abu sai an rubuta masa zunubi sabod a
s a n a d i y y a n s a a k a k o y a .
Na uku dukkan mai sabon Allah a zahiri zai iya tuba
ko ya manyanta ya bar wannan sabon amma kuma har
yanzu mutane suna kallonsa da hoton abinda ya aikata
a d a d o n y a b a y y a n a a b i n a z a h i r i .

Na hudu, mai sabon Allah a zahiri kamar yana yada
barnace a cikin al’ummar annabi s.a.w. kuma yana
kiran mutane da suzo su aikata wanna abin alhali.
kuma Allah ya fada acikin Alkur’ani cewa dukkkan
wadanda suke so su dinga yada barna a cikin mutane
to suna da azaba mai tsanani a lahira.
Abu na biyar dukkan wanda yake yin sabon Allah a
zahiri to yana haduwa da hadarin bakin mutane da
kambun baka da sauransu saboda bakin mutane yana
da hadari annabi s.a.w. kuma ya tabbatar da hakana
cikin hadisi inda annabi yake cewa bakin mutane da
idon mutane yana kai mutum kabari sannan kuma
yana kai dabba zuwa tukunya.


 Ma’anan hakan shine duk wanda yake nuna wani
abinda yake yi a zahiri musamman ma kuma sabon
Allah a zahiri kowa yana magana akansa sannan ana
kushe masa ana saka masa ido to zai iya rasa
rayuwarsa tun yana kuruciya don haka nema zamuga
hatta annabawa suna gugun bakin mutane da idon
mutane inda zaka fahimci hakan kuma shine annabi
Yakub baban annabi Yusuf lokacinda ya aiki ‘ya’yansa
guda goma sha daya zuwa kasar misra yake ce musu
yaku ‘ya’yana kada ku shiga garin ta hanya daya ku


#Nasiha #Bintunetv
16/03/2019

No comments:
Write comments

Hey, we've just launched a new custom color Blogger template. You'll like it - https://t.co/quGl87I2PZ
Join Our Newsletter